Posts

GBPJPY กับ GBP Consumer Price Index (YoY)

GBPJPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 GBPJPY ร่วงลงจากราคา 153.155¥ ต่อ 1£ เมื่อเวลา 8.30.น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ GBPJPY ร่วงลงสู่ราคา 152.015¥ ต่อ 1£ เมื่อเวลา 9.00.น.

Exness
GBPJPY ร่วงลงอย่ารวดเร็ว

ข่าวสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวมีดังนี้

08:30 GBP House Price Index (YoY)
08:30 GBP Consumer Price IndexH (YoY)
08:30 GBP Consumer Price Index (MoM)
08:30 GBP Consumer Price Index (YoY)
08:30 GBP Consumer Price Index H (YoY)
08:30 GBP Core Consumer Price Index (YoY)
08:30 GBP Retail Price Index
08:30 GBP Retail Price Index (MoM)
08:30 GBP Retail Price Index (YoY)
08:30 GBP Retail Price Index Ex Mort Int.Payments (YoY)
08:30 GBP Producer Price Index Input n.s.a. (MoM)
08:30 GBP Producer Price Index Input n.s.a. (YoY)
08:30 GBP Producer Price Index Output n.s.a. (MoM)
08:30 GBP Producer Price Index Output n.s.a. (YoY)
08:30 GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (MoM)
08:30 GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (YoY)

Exness
ข่าวสำคัญ

ref : https://www.exness.com/intl/th/tools/calendar/#?Important=All&Date=2018-04-18&ViewPeriod=Day3

ราคามักขยับขึ้นลงเร็ว บางครั้งอาจไม่ขยับ ราคาจะขึ้นหรือลงไม่แน่นอน ช่วงเวลาข่าวต่างๆ

⁃ ติดตามปฎิทินข่าวเศรษฐกิจที่ exness – คลิ๊ก –

⁃ ติดตามปฎิทินข่าวเศรษฐกิจที่ forex factory – คลิ๊ก – รายละเอียดและประวัติของข่าวนั้นๆติดตามได้จากโฟลเดอร์ข่าวนั้นๆใน forex factory

การลงทุนมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

🙏🏻ขอบคุณ Exness MT4 Ipad WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *